• 5
  • 5
  • 4
  • 4
  • 4
  • 3
За бизнеса
Какво означава да си дистрибутор? Правила на взаимодействие Предложение на компанията Как да започнем бизнес
Основна За бизнеса Правила на взаимодействие

Правила на взаимодействие

Всеки потенциален дистрибутор, преди да подпише Договор с компания Vision, е длъжен внимателно да се запознае с условията в него. По време на дистрибуторската си дейност трябва да се ръководи от правилата за взаимодействие с Компанията и условията за водене на бизнеса, изложени в следните документи: