• 5
  • 5
  • 4
  • 4
  • 4
  • 3
За бизнеса
Какво означава да си дистрибутор? Правила на взаимодействие Предложение на компанията Как да започнем бизнес

Електронен договор

Договорът може да бъде попълнен от всеки човек, навършил 18 години и желаещ да стане дистрибутор на Компания Vision. Преди да попълните електронен договор задължително се запознайте:

New! Считано от 1 ноември 2010 година влизат в сила допълнителни условия на Дистрибуторския договор на Компанията

Внимание! Всички полета трябва да бъдат попълнени само с латински букви.