• 5
За бизнеса
Какво означава да си дистрибутор? Правила на взаимодействие Предложение на компанията Как да започнем бизнес

Правила за попълване на електронен договор

Внимание! Всички полета на договора трябва да бъдат попълнени на латиница.

1. Договорът може да буде попълнен от всеки човек, навършил 18 години и желаещ да стане дистрибутор на Компания «Vision International People Group», да бъде здрав, щастлив, преуспяващ и да разпространява сред хората философията за здравословен начин на живот.
2. Преди да попълните договора задължително се запознайте с Условията на договора на дистрибутора на Vision.
3. Всички полета на договора отбелязани със звездичка * са задължителни за попълване.
4. След попълването на договора, на посочен от Вас електронен адрес автоматично ще бъде изпратено писмо, с молба да потвърдите своето намерение да станете дистрибутор на компания Vision. Трябва да отговорите на това писмо в рамките на 3 дни.
5. След като сте потвърдили своето намерение да станете дистрибутор на компания Vision, отговаряйки на писмото, Вашият договор ще бъде регистриран. Регистрация на договора се осъществява в рамките на 24 часа и само през делнични дни.
6. След като договора Ви е регистриран, на посочен от Вас електронен адрес автоматично ще бъде изпратено писмо с уведомление за регистрация на договора, копие от договора Ви и автоматично определеният ID.
7. Копието на договора, което ще получите на електронния си адрес можете да разпечатате на принтер и да използвате като пропуск за пикапите и представителствата на компания Vision.
8. Попълването и регистрацията на договора са невъзможни, ако:
a. не можете да попълните всички необходими полета;
b. нямате спонсор, или нямате данните му;
c. вече имате сключен договор с Компания Vision.
9. Всички полета на договора трябва да бъдат попълнени само с латински букви. Изключение прави само полето «Паспорт», в което данните се внасят в строго съответствие с паспортните данни.
10. Полета «Фамилия» и «Име» трябва да бъдат попълнени на азбуката, която се използва в гражданския Ви паспорт (личната карта).
11. Семеен договор предполага наличието на мъжко и женско имена. В данните не могат да бъдат посочени две мъжки или две женски имена.
12. В семейния договор се внасят само данните на съпруга/та. Данни на деца не се внасят в семеен договор. Деца навършили 18 години могат да сключат свой отделен договор.
13. След регистрацията на Вашия Договор можете да закупите на пикапите на Компанията стандартен хартиен договор «без номер», да го попълните и да го предадете в отдел АРР заедно с копие на електронния договор.