• 5
  • 5
  • 4
  • 4
  • 4
  • 3
За компанията
Vision днес Президент Философия на компанията История на Компанията Създаване на продуктите на Vision Стил на живот с Vision Новини

Vision днес

Компания «Vision International People Group» е една от най-големите компании, които днес предлагат стоки за здраве и дълголетие на световния пазар. Мисия на Компанията — «Ние правим здрав бизнес», тоест надежден, дълговечен, доходоносен, базиращ се на основната потребност на човек — да бъде здрав. 

От момента на своето основаване, на 14 юли 1996 година, Компанията неизменно насочва усилията си към създаване на нова здравна култура, като абсолютен приоритет за личността и обществото като цяло. От това са продиктувани основните продуктови линии, с които работи Компанията. 

Дейността на Компанията и на дистрибуторите е предоставяне на услуги по управляване качеството на живот (Life Quality Management). Следователно дистрибуторите на Компанията могат да се наричат Независими Мениджъри по Качеството на Живот (Independent Life Quality Managers).

Основните направления в дейността са:

Управляване ресурсите на здравето (Health Management). Дистрибуторите съществено увеличават ресурса на своето здраве и здравето на клиентите си, използвайки продуктите на Vision, качеството на които е подтвърдено от международния стандарт GMP, а също така от стандартите HACCP и ISO 22000.

Управляване на собствен бизнес (Bussiness Management). Дистрибуторите градят собствения си бизнес, използвайки при това минимални инвестиции. Основата на доходите им е заложена в основата на маркетинговия план на Компанията, който е признат за един от най-ефикасните в световната МЛМ индустрия, за която няма значение нито Вашето образование, нито Вашия пол или възрастта Ви. Всеки може да преуспее.

Компания Vision предоставя възможност съществено да се подобри качеството Ви на живот. Пътешествия, обучения, общуване с интересни хора, кариерен ръст и признание — това са ценностите, които обединяват хиляди хора по света.

Избирайте стил на живот Vision!