• 5
  • 5
  • 4
  • 4
  • 4
  • 3
За компанията
Vision днес Президент Философия на компанията История на Компанията Създаване на продуктите на Vision Стил на живот с Vision Новини
Основна За компанията Философия на компанията

Философия на компанията

Философия ВОЗ е осъзнат избор на човека
в полза на здравословния начин на живот,
в полза на отличното здраве.

Корпоративната философия на Vision се нарича Възможност за Отлично Здраве — или съкратено — ВОЗ. В основата на тази философия стои признаването на човешкото здраве за най-висша ценност и подразбиране на здравето като хармония между физическото, духовното, интелектуалното и социалното качество на живот.

Условията при които живее съвременния човек, много често се оказват неблагоприятни за неговото здраве. Понякога е невъзможно да бъдат променени. Същевременно — много от факторите, определящи здравословното състояние на човека, все още са ни подвластни. Например — нашето хранене, продължителността на съня, нашият приятелски кръг и т.н. Всички те са резултат от индивидуалния избор, който всеки от нас прави на базата на личната си ценностна система. Именно ценносттната система определя поведението на човека, неговите навици, приоритети и като цяло това, което се нарича начин на живот.

Възможност за отлично здраве е личен избор на всеки човек. Да се направи този избор самостоятелно обаче не е лесно — необходима е подкрепата на единомишленици, тъй като много често човек е принуден да прави този избор в условия на враждебна информационна блокада, например — под натиска на агресивна реклама за употреба на разрушаващи здравето продукти — цигари, алкохол, «бързо хранене» др. На тази «рекламна агресия» може да се противопоставим само с подкрепата на общността от съмишленици, които вече са направили съзнателния си избор в полза на здравето.

Днес хиляди хора по света са благодарни на дистрибуторите на Vision, носителите на философията ВОЗ, за тяхната подкрепа при правилния избор. По този начин, създавайки общност на «отличници на здравето», Компанията издига фара, по чиято светлина ще се ориентират всички здравомислещи последователи.