• 13
  • 12
За продуктите
Каталог Предимства Производство

Smart Food

Smart Food — «умната храна», която също е наричаната «храната на бъдещето». Създадена е с помощта на нанотехнологиите на основата на натурални, екологично чисти съставки. Използването на нанотехнологиите в производството позволява да се използват частици от полезни вещества с много малък размера (не повече от 100 нанометра), което значително повишава ефективността на усвояване на биологично активни вещества, влизащи в състава на продуктите.

Smart Food осигурява ежедневна защита на органите мишени, които са най-податливи на неблагоприятното въздействие на външните фактори; способства подмладяването на клетките и общото оздравяване на организма.